SOLCON

סולקון עוסקת בפיתוח ויצור מתנעים רכים עבור מגוון רחב של שימושים ותחומים. מוצרי סולקון נחשבים כמותגי איכות אמינים הזוכים לנסיון חיקוי והעתקה מצד מתחריה. אי לכך במהלך עבודת המיתוג נדרשנו לשמר את זהותה המקורית של החברה מצד אחד ולגבש קונספט חדשני שישרת את התרחבותה והתפתחותה מנגד. העבודה כללה גיבוש אסטרטגיה מיתוגית קריאטיבית בכדי ליצור אבחנה ברורה יותר בין כלל השווקים שבהם החברה פועלת. לפיכך בוצעה סיגמנטציה למוצרי החברה ושוקיה כך שנוצרה זהות מובחנת ומודרנית יותר שמשקפת ביתר דיוק את תדמית החברה ומהווה תשתית להמשך התפתחותה.

solconimage-top
Previous slide
Next slide