SHIMONI MICHAEL

שמעוני מיכאל הנה חברה משפחתית העוסקת בפיתוח ויצור מכלולי זיווד מכני כבד ובמתן שרותי זיווד בכלל באמצעות מגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות. לאחר שנים רבות במהלכן התפתחה החברה והתרחבה, הוחלט לשדרג באופן משמעותי את נוכחותה ולבצע תהליך מיתוג וגיבוש זהות חדשה שתתאים לערכיה ותכניותיה לעתיד. בהתאם לכך הוקמה קבוצת מיקוד ובמשך כשנה בוצע תהליך מיתוג מקיף שכלל בין היתר גיבוש אסטרטגיה קריאטיבית, שינוי הלוגו, גיבוש סלוגן, והופקו מגוון רחב של כלי שיווק ובהם: אתר אינטרנט, חוברת תדמית, מצגות ועוד.

shimonitop-image
Previous slide
Next slide