SBA

חברת ש.ב.א. מתכות הנה מהוותיקות והגדולה בתחומה בישראל. ש.ב.א מתמחה בפיתוח שיווק ויצור תבניות ליציקת בטון. כחלק מתכניותיה העסקיות של החברה להרחיב את פעילותה גם לשווקים בינ״ל בוצע תהליך מיתוג מקיף ומתמשך במהלכו בוצעו מספר ימי צילום, כתיבת טקסטים, צילומי אוויר, הקמת אתר אינטרנט, מספר מצגות, חוברות שונות, כתיבה שיווקית, תרגומים ואף נבנה קטלוג המוצרים הראשון של החברה. כיום עושה החברה חייל וכבר החלה פעילותה גם מעבר לים.

SBAtop-image-1
Previous slide
Next slide