PLASEL

פלסאל הנה חברה פרטית בבעלותו של התעשיין סטף וורטהיימר. פלסאל תבניות ופלסאל הזרקות הנן שתי חברות עצמאיות הפועלות בשיתוף פעולה. מיתוגה המלא מחדש של פלסאל תבניות בוצע על ידינו לפני מספר שנים ומאז מעת לעת מבוצעים פרוייקטים על פי הצורך. פלסאל הזרקות בצעה מיתוג על ידי חברה אחרת ומשתמשת בשרותינו מעת לעת לצרכים מיוחדים בהם נדרשת חשיבה יצירתית ומעוררת סקרנות, חשיבה מחוץ לקופסא וחדשנות המאפיינת גם את החברה בכלל פעילותה.
plasel-top-image-2
Previous slide
Next slide