HORIZON

הורייזן הנה חממה המיועדת לחברות הזנק הפועלות בתחום האנרגיה המתחדשת. החממה ממוקמת בפארק רותם ושייכת לרותם תעשיות. עם הקמת החממה נתבקשנו לבצע תהליך מיתוג מהיר שכלל בין היתר, עיצוב לוגו, גיבוש סלוגן, עיצוב ניירת, מצגת, ואתר אינטרנט. האתגר שעמד בפנינו הוא הנסיון להביא לידי ביטוי ויזואלי את הערכים המיוחדים של חממה שמטרתה לקדם מיזמים בתחום האנרגיה המתחדשת, אנרגיה ירוקה, חסכון באנרגיה ושימוש במשאבי הטבע ליצור אנרגיה ׳נקייה׳.

5horizon
Previous slide
Next slide