ALUKAL GROUP
אלוקל הנה חברה משפחתית העוסקת בפיתוח, תכנון ויצור מוצרים משלימים לבניין. אלוקל ניחנה באוריינטציה שיווקית חזקה, חוש עסקי מפותח ומגוון רחב של פתרונות חכמים. כחלק מהאסטרטגיה של הקבוצה מתבצעות רכישות של חברות בתחום, להן מוצרים/שרותים משלימים לשרותי החברה הקיימים, ומיזוגן בקבוצה. לכן מעת לעת נדרש לארגן מחדש את כלל כלי השיווק של החברה. בתחילת התהליך בוצע תהליך גיבוש אסטרטגיה קריאטיבית, ואסטרטגיית מותג שתחבר באופן מקצועי בין כלל החברות בקבוצה ותיצור בניהן זיקה עם מאפייני זהות דומים. כמו כן בוצע מיתוג מלא והפקת מגוון רחב של אמצעי שיווק לדפוס ואינטרנט כולל הפקת מודעות פרסום, סרט תדמית ותערוכות.
Alukaltop-image-1
Previous slide
Next slide